Vårt hovedbygg

Tranaskogen panorama, oppdragsgiver eiga as

Parkettflis i fiskebenmønster

Jektby'n byggetrinn 1-4, Steinkjer

Paviljong på klumpen, Namsos

Jordbærpikene, Steinkjer

Flisbad, Sprova

Flisbad, Namsos

Namsos sykehjem

Boligtomt i Haggesåsen, Steinkjer