Leverandør av våtromsrelaterte produkter som membran, lim og fug.

Leverandør av Jackon ringmur, mur og isolasjon.

Leverandør av fliser og tilbehør.

Leverandør av mørtel, avretningsmasse, Leca produkter mm.

Byggmakker Gipling AS, Leverandør av byggevarer
Tlf: 74160050