Rehabilitering av piper

Visste du at pipa er en del av boligen som sjelden blir rehabilitert? Levealderen på teglpipa kan variere fra 50 til 100 år uten rehabilitering. Elementpiper har som regel noe kortere levetid.

Før eller siden vil det uansett være nødvendig med en oppgradering av pipa. Det er vanligvis feieren som sjekker pipas tilstand under feiing og visuell kontroll. Er det mistanke om skader i pipa som ikke kan ses fra utsiden, kan den filmes fra innsiden. Dette utføres av feier eller oss.

Når pipa er kontrollert, og det er påvist skader som krever rehabilitering, kommer spørsmål om kostnader. Svaret avhenger av hva slags pipe man velger. Det er en fordel å foreta en befaring for å finne den beste løsningen for din bolig.

Det er i hovedsask to typer rør som blir brukt, keramiske rør eller stålrør. Disse leveres i forskjellige dimensjoner, alt etter hvilke ovner som skal tilknyttes pipa.

Fleksible stålrør benyttes når pipa er skjev, noe som ofte er tilfellet med gamle teglpiper på kvistrom. De fleksible stålrørene monteres sammen med rette stålrør, noe som gir en mulighet til å bevare pipa slik den var. I mange skjeve tillfeller er det ikke hensiktsmessig å rive for så å mure pipa opp igjen.